Gürültü/Akustik Ölçümleri


 

  

 

» Çevresel Gürültü Ölçümü 

» Akustik Gürültü Ölçümü

» Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

» Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

» Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

» Gemilerde Gürültünün Ölçülmesi

» Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini

» Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri 

» Çevresel Gürültü Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması

» CED kapsamında Akustik Gürültü Raporu Hazırlanması

» Akustik Raporu Hazırlanması 

» Gürültü Haritalarının Hazırlanması 

» Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması 

 

PARAMETRE 

METOT 

Akustik – Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel büyüklükler ve 
değerlendirme işlemleri Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi

TS 9315 ISO 1996–1: 2005
TS ISO 1996–2: 2009

Akustik – Sesin dışarıda yayılırken azalması – Bölüm 1: Sesin 
atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması

TS ISO 9613-1,2 :2006

Akustik – Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde
çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses 
güç seviyelerinin tayini –Mühendislik metodu  

TS ISO 8297:2006

Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ses 
basıncı kullanılarak tayini bir yansıtma düzlemi boyunca, esas 
olarak serbest bir alan içinde uygulanan mühendislik metodu  

TS EN ISO 3744:2011

Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç 
seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici 
ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem (survey) metodu 

TS EN ISO 3746:2011

Demiryolu Uygulamaları- Akustik Ray üstü taşıtlardan 
neşrolunan gürültünün ölçülmesi 

TS EN ISO 3095:2006 

Sanayi Tipi Yük Taşıtlarının Güvenliği-Gürültü 
Emisyonlarının  Ölçülmesi  

TS EN 12053 A1:2011 

Şehiriçi Yollar -Trafik Gürültüsü Tespit ve Önlemleri 

TS 10713:1993 

Akustik-Gemilerde Gürültünün Ölçülmesi 

TS 2635:1977 

Havalanı çevresindeki Uçak Gürültüsünün 
Tanımlanması için Yöntem 

TS 2542:1977 

Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- 
Mühendislik metodu- Bölüm 2:L kategori 


TS ISO 362-2 :2010 

 

Yukarıda belirtilen ölçüm ve analizler 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

 

Gürültünün İnsan Sağlığına Olan Etkileri Üzerine Bilinmesi Gerekenler;

-         İnsan Kulağı 20- 20000 Hz (0-110 dB) arasında  işitebilir.

-         İşitme sistemine zarar verme eşiği 85 dBA olarak belirtilmiştir.

 

İşitme sistemine organik hasar veren gürültünün etkisi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

Gürültünün şiddetine

Gürültünün süresine

Gürültünün frekans içeriğine

Gürültüye maruz kalınma süresine

Kişisel hassasiyete

İnsan kulağı maksimum 135 dB düzeyinde sesi tolere edebilir. Bu değerin üstü genellikle kulak zarı ve kokleadaki membranların yırtılmasına yol açabilir.

 

Ülkemizde yasal olarak bir günde  8 saatlik çalışma periyodunda  maruz kalınabilecek gürültü seviyeleri;

En düşük maruziyet etkin değeri :  (LEX, 8saat) = 80 dB(A)

En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A)

Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A)

 

Gürültünün Sebep Olduğu Fizyolojik Etkiler:

Ani gürültüde kas gerilmeleri, Baş dönmesi, Yorgunluk, İşitme kayıpları, Metobalizma değişiklikleri, Kronik baş ağrısı, Bağışıklık sistemi bozuklukları, Mide, barsak rahatsızlıkları

 

Gürültünün Sebep Olduğu Ruhsal Etkiler:

Gerilim, Korku, kızgınlık, Sinirlilik ve öfke, Dinleme ve anlama güçlüğü, Dikkat dağınıklığı, Konsantrasyon bozukluğu, Uyku düzensizliği, Baş dönmesi….