Hava Kalitesi - İmisyon Ölçümü ve Analizleri


 

  

 

» İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü

» Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)

» Çöken Toz Ölçümü ve Analizi

» Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü

» Hava Kalitesi Modellemesi


PARAMETRE 

METOT 

STANDART ADI 

PM 10 Tayini 

Gravimetrik Metot 

EPA 40 Part CFR 50-2006

Çöken Toz Tayini 

Gravimetrik Metot 

BS 1747 
TS 2342:1976 

SO2,NO2,O3, HF, VOC(C2-C28), 
Aldehit, HCl, H2S, BTEX, NH3 Numune Alma       

Pasif Örnekleme Metodu      

TS EN 13528–1: 2006
TS EN 13528–2: 2004
TS EN 13528–3: 2004

 

Yukarıda belirtilen ölçüm ve analizler 03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY’’ ve

 

06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği-HKDYY” Kapsamında Yapılmaktadır.