Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlamaları


 

» Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü

» Mekanik Titreşim ve Şok Ölçümleri

» Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Belirlenmesi 

» Gürültü İzni Kapsamında Titreşim Ölçüm Raporu 

 

PARAMETRE 

METOT 

Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi - 
Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi 

TS ISO 4866:2006 

Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü 

TS ISO 10354:1992 Ölçümler 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.