Termal Konfor Ölçümleri Nasıl Yapılmalı


Termal Konfor bir iş yerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. 
Çalışma ortamlarında ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının artmasına ve verimin azalmasına sebep olmaktadır.
Çalışma ortam şartlarının tespiti için termal konfor ölçümleri, insanın ortamla ısı alışverişine etki eden dört temel parametrenin ölçümü yapılarak gerçekleştirilir.
 
» Havanın Sıcaklığı : Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir  ölçüsüdür. 
         Nasıl Ölçülür     : Kuru termometre
 
» Havanın Nemi       : Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir. İş sağlığı açısından bağıl nemin önemi büyüktür. Genel olarak bir iş yerinde bağıl nem %30 ile %65 olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.
         Nasıl Ölçülür   : Higrometre
 
» Hava Akım Hızı     : İş yerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozların ortamdan uzaklaştırılması için uygun hava hızı akımı oluşturulmalıdır. Uygun bir çevre ısısının seçilmesinde hava akımlarının da dikkate alınması gerekir. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur.
         Nasıl Ölçülür     : Anemometre
 
» Termal Radyasyon       : Termal radyasyon vücudun çevre ile olan termal dengesini açıklar. Çevrede herhangi bir obje, vücut sıcaklığından çok farklı sıcaklıktaysa örneğin  vücut sıcaklığından çok düşük bir sıcaklıkta ise insandan çok büyük bir miktar ısı radyasyonu yayımına neden olur . Ancak obje vücut sıcaklığının çok üstündeyse insan radyasyon yoluyla çok miktarda ısı alır. 
       Nasıl Ölçülür     : Glob Termometre
Ortamın termal durumunu oluşturan dört bileşenin değişik oranlardaki bileşimleri aynı termal etkiyi oluşturabilir. Bu nedenle etkiyi tanımlayabilmek için her bir parametrenin ölçülmesi şarttır.
İnsanların bulundukları ortamlarda hissettikleri sıcaklık, kuru termometre ile ölçülen sıcaklık değil, fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır. Bu sıcaklık ise; içinde bulunulan ortamdaki kuru termometre ile ölçülen sıcaklığa, ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklıktır. Bu üç faktörün etkisinde duyulan sıcaklığa efektif sıcaklık denir.
 
Termal Konfora etki eden diğer faktörler ise;
 
» Yapılan işin niteliği (ağır iş, hafif iş)
» Çalışanın fiziki yapısı (zayıf, şişman..)
» Çalışanın cinsiyeti
» Kişinin sağlık durumu
» Çalışma sırasında giyinme durumudur.