Titreşim Risklerinden Korunma Yönetmeliği


Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gerekliliklerin belirtildiği yönetmelik maruz kalınabilecek sınır değerleri;

 

    El-kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

 

Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2 olarak belirlemiştir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130822-2.htm