İş Hijyeni Yönetmeliği


İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik

etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları açıklamaktadır.

 

Resmi Gazete